Kalendarz

Sobota 28 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Anieli, Jana, Joanny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15571913 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

25 września w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski przekazał dla Powiatu Mławskiego dwa symboliczne czeki na kwotę blisko 21 milionów złotych. Następnie wziął udział w krótkiej konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały dwie inwestycje drogowe  Powiatu Mławskiego tj. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” oraz „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo”. Powyższe inwestycje otrzymały maksymalną kwotę dofinasowania, która stanowi 80% wartości zadania.

Czeki z rąk Wicewojewody podczas uroczystości w Ciechanowie w imieniu Samorządu Powiatu Mławskiego odebrali Starosta Mławski Jerzy Rakowski i Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu Mławskiego.

W konferencji prasowej w Mławie udział wzięli: Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Poseł Anna Cicholska oraz Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego, Jerzy Rakowski – Starosta Mławski, Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta i przedstawiciele lokalnych mediów. 

Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze założenia Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Łącznie na Mazowszu rekomendowano do dofinansowania 372 wnioski, z czego 216 umieszczono na listach podstawowych (zadania powiatowe – 51 wniosków, zadania gminne – 165 wniosków). Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł. Wicewojewoda w swoim wystąpieniu nawiązał również do innych przedsięwzięć, działań oraz zamierzeń Rządu, mających na celu dalszy rozwój, nie tylko komunikacyjnej ale również społecznej infrastruktury Polski.

Zmodernizowane drogi poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dogodność komunikacyjną oraz przyczynią się do szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu.

 • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2019-09-25
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego
 • Dofinansowanie do dróg powiatu mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09