Kalendarz

Sobota 4 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Izydora, Benedykta, Wacława

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15597560 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

X Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku - godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie X Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie  za I półrocze 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
 9. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie ul. Juliusza Słowackiego 16, 06-500 Mława.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.
 19. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
 20. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.
 21. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.
 22. Zamknięcie obrad X Sesji.
 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-08-08

X SESJA RADY POWIATU

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09