Kalendarz

Sobota 4 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Izydora, Benedykta, Wacława

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15597641 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W powiecie mławskim są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, akceptację.

 W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

 Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

 Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Centrum z pomocy: psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej , specjalisty pracy z rodziną.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

Dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej

  • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • Nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
  • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
  • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
  • Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

 

Wszystkie osoby chętne do  pełnienia zaszczytnej roli  rodzica zastępczego

proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, ul. Reymonta 4

czekamy na Was codziennie w pokoju Nr 5 w godz. 8.00 – 16.00

lub pod nr. telefonu 23/654-43-56; 655-29-48 wew. 28

osoba do kontaktu – Pani Barbara Brzozowska

 

  • autor: Agnieszka Jankowska, data: 2019-07-23

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09