Kalendarz

Sobota 28 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Anieli, Jana, Joanny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15570951 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 rozpoczęły się obrady IX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 17 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media

 

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.

  

Na wstępie Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. Zgłoszona zmiana wraz z porządkiem obrad została przyjęta przez Radę Powiatu.

 

Przystępując do realizacji porządku obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie

 

1.udzielenia dotacji na zakup szafy do przechowywania endoskopów w Pracowni Endoskopii SPZOZ w Mławie;

2.uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Mławskiego  na lata 2019-2023;

3.udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;

4.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;

5.zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

 

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Starosta Mławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

          

Następnie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

W ostatniej części obrad Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących. Ponadto Pan Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 15.00 zamknął IX Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-07-01
  • IX Sesja Rady Powiatu
  • IX Sesja Rady Powiatu
  • IX Sesja Rady Powiatu
  • IX Sesja Rady Powiatu
  • IX Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09