Kalendarz

Poniedziałek 30 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Amelii, Anieli, Amadeusza

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15579134 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych i aktualnie realizowanych inwestycjach Powiatu Mławskiego w 2019 roku.

 

1.Nazwa inwestycji: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: T.Kościuszki, J.Lelewela i H.Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ul. J.Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, T.Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 23699W na terenie Miasta Mława – Etap I”

 

W okresie I kwartału 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane i podpisał dnia 19.02.2019 r. umowę z Wykonawcą firmą STRABAG SP. Z O.O na wykonanie robót budowlanych na kwotę 6.951.109,47zł. Termin realizacji - do dnia 31.10.2019 r.

 

Dnia 11.01.2019 r. Powiat Mławski złożył wniosek do Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych o dofinansowanie inwestycji.  Dnia 31.05.2019 r. wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów o udzieleniu dofinansowania na powyższą inwestycję w kwocie 3.269.406,00 zł ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa.

Łącznie na inwestycję pozyskano środki w wysokości 6.474.192,71 zł, w tym: 2.262.202,71 zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego, 942.584,00 zł - Miasto Mława, 3.269.406,00 zł ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji – 7.050.544,97 zł. Należy zaznaczyć także, że Miasto Mława przeznaczyło na przebudowę miejskiej infrastruktury podziemnej 1.043.815,63zł.

 

Dobrą wiadomością dla  użytkowników dróg w tym rejonie miasta jest to, że zadanie zostanie wykonane znacznie przed terminem określonym w umowie.

                                                                                                                                

2.Nazwa inwestycji: Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu – Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)”.

W dniu 27.02.2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie złożył wniosek   o dofinansowanie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA),  ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszt realizacji zadania został wyszacowany na  34.820,00 zł z czego 50% wartości tj. kwotę   17.410,00 zł stanowić będzie  dofinansowanie ze środków MSiT. Tyle samo wynosi wkład własny. Przedsięwzięcie przewiduje zakup urządzeń  siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu (zgodnie z wymogami powyższego programu). Termin naboru wniosków:  od 11 lutego do 1 marca br.  

 

W dniu 22.05.2019r. na stronach MSiT ogłoszono protokół rozstrzygnięcia konkursu i Powiat Mławski uzyskał dofinansowanie w kwocie 17.400,00 zł.  

 

3.Nazwa inwestycji: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie – Etap II”

Zadanie dotyczące budowy chodnika zostało przyjęte przez Radę Powiatu Mławskiego Uchwałą  Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019 w której został zapisany  50% udział własny Powiatu Mławskiego w wysokości 300 000,00 zł.

 

Rada Miasta Mława podjęła Uchwałę Nr VIII/85/2019 dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższą inwestycję. Dnia 19.06.2019 została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie dnia 18.06.2019r. ogłosił przetarg na realizację zadania.

 

Termin otwarcia ofert dnia 3.07.2019r. Planowany termin realizacji zadania - do końca bieżącego roku.  

 

4.Nazwa inwestycji: „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie (strona północna)”

W dniu 29.04.2019r. Powiat Mławski złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie (strona północna)” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”. Koszt realizacji zadania został wyszacowany na  41.500,00 zł, z czego kwota 25.000,00 zł stanowić będzie pomoc finansową z budżetu Samorządu Mazowieckiego, natomiast środki finansowe w wys. 16.500,00zł stanowić będą  udział własny Powiatu Mławskiego. Powierzchnia remontowanego dachu to 530 m2.

 

Planowany termin zakończenia zadania – do końca września br.

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-06-27

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09