Kalendarz

Wtorek 31 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Beniamina, Balbiny, Kornelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15579254 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Bon na zasiedlenie - Lepszy start, nowe perspektywy dla młodych

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do podpisania umowy między bezrobotnym, a Starostą Mławskim za pośrednictwem Urzędu Pracy. Umowa stanowi gwarancję otrzymania bonu i wypłatę środków na wskazany rachunek bankowy.


Aby otrzymać bon na zasiedlenie należy przede wszystkim, mieć status osoby bezrobotnej oraz mniej niż 30 lat. Nie są to jednak jedyne warunki, jakie musi spełnić zainteresowana osoba.
Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobom, które chcą podjąć zatrudnienie, pracę zarobkową czy otworzyć działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, a dodatkowo:

  • w związku z wykonywaną pracą będą one otrzymywać wynagrodzenie lub (przychód), którego wysokość będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę brutto oraz podlegać będą ubezpieczeniom społecznym;
  • zatrudnienie, praca zarobkowa lub działalność gospodarcza będą wykonywane lub prowadzone przez co najmniej 6 miesięcy;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym osoba podejmie zatrudnienie, będzie wynosiła co najmniej 80 km lub  czas dojazdu do i z pracy łącznie będzie przekraczać co najmniej 3 godziny dziennie.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie jest obowiązany na podstawie umowy zawartej z Urzędem Pracy w terminie do 30 dni od dnia jego otrzymania, dostarczyć do Urzędu dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz w terminie do 8 m-cy od dnia jego otrzymania udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu przez okres 6 m-cy.


Środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie bon na zasiedlenie wynosi 7 tysięcy zł.
Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie trwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie PUP w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7 - sekretariat, pokój  nr 101 w godz. 8-16 oraz  pokój nr 119  w godz. 8-16
Osoba do kontaktu: Elżbieta Krajewska, tel. 023 655-19-96  lub 023 654-44-09 wew. 311
Dla ułatwienia ubiegania się o bon na zasiedlenie zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą bonu na zasiedlenie - w załączeniu.


Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków, liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji na stronie PUP w Mławie pod adresem:

http://mlawa.praca.gov.pl/-/9866986-bon-na-zasiedlenie-lepszy-start-nowe-perspektywy-dla-mlodych

 

  • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, data: 2019-06-24

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09