Kalendarz

Wtorek 31 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Beniamina, Balbiny, Kornelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15579166 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Znowelizowana w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawa o nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na starostę od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mławskiego. Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę Mławskiego ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia,  że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

Starosta tworząc listę nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mławskiego musi wskazać w niej centralne instytucje lub ich jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące  w formie infolinii tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość.

Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Mławskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

W dniu 3 czerwca 2019 r. dokonano aktualizacji listy nieodpłatnego poradnictwa  dostępnego dla mieszkańców powiatu mławskiego. Aktualizacji dokonano m.in. w zakresie instytucji świadczących poradnictwo w obszarze  przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień  oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tym samym wpisano na listę Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który ma swoją siedzibę w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/3. Więcej informacji o działalności Punktu znajdą Państwo na liście pod pozycją 7.

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2734,lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa

 

 

  • autor: Renata Brodacka, data: 2019-06-06

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09