Kalendarz

Sobota 28 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Anieli, Jana, Joanny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15571788 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady VII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu prowadził obrady Sesji Rady Powiatu. Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła Pani Jolanta Karpińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.    

Na wstępie Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił zmiany do porządku obrad:

1)Wprowadzenie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Malawskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

2)Wprowadzenie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Malawskiego  w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

Rada Powiatu zatwierdziła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi zmianami i przystąpiła do jego realizacji podejmując uchwały w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2018;
przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  w Powiecie Mławskim za rok 2018;
podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka wraz z Autopoprawką;
przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019 wraz z Autopoprawką;
załatwienia petycji mieszkańców ul. Szreńskiej w Mławie.

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Dyrektor PCPR, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Dyrektor  Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Następnie Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

W ostatniej części obrad Radni zgłaszali wnioski oraz wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.


Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 14.30 zamknął VII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-04-26
  • VII Sesja Rady Powiatu Mławskiego - Starosta Mławski Jerzy...
  • VII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
  • VII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
  • VII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
  • VII Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09