Kalendarz

Sobota 4 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Izydora, Benedykta, Wacława

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15596488 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 19 marca 2019  r. kilkunastu przedsiębiorców z powiatu mławskiego uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym nt. „Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji” z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Gości zebranych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego powitał Jerzy Rakowski – Starosta Mławski.

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza, w ramach której funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera opowiedzieli o działaniach proeksportowych skierowanych do mazowieckich przedsiębiorców. 

COIE jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwestowaniem na Mazowszu oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność eksportową. Podczas realizacji swych działań  Centrum ściśle współpracuje między innymi z Ministerstwem Rozwoju, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych Ambasad i Konsulatów Rzeczypospolitej Polski na całym świecie oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Przedsiębiorca z Mazowsza może liczyć natomiast na usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz na pomoc w nawiązaniu kontaktu z partnerem zagranicznym. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a działania są za każdym razem podejmowane w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy.

COIE zajmuje się także realizacją działań  z zakresu promocji gospodarczej województwa mazowieckiego podczas wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Magdalena Szulc i Krzysztof Gąsior z Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA omówili możliwości i kryteria otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego.

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie całej Polski. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA wspiera rozwój gospodarczy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego poprzez udzielanie, w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie nowych inwestycji gospodarczych. W-M SSE SA oferuje firmom pomoc w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) dzięki Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) o wspieraniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na części obszaru województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego na podstawie decyzji o wsparciu wydawanych przez Zarząd W-M SSE SA.  

Realizacja nowej inwestycji rozumiana jest jako utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

Ponadto jednym z warunków uzyskania ulgi podatkowej jest spełnienie dwóch kryteriów: ilościowych (koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, których wysokość jest uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana oraz wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (m.in. współpraca z ośrodkami naukowymi, utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, przynależność do klastrów, współpraca ze szkołami). Pomoc przydzielana jest na czas określony. Dla województwa mazowieckiego jest to okres - 12 lat (jest to okres na wykorzystanie pomocy publicznej).

Oferowaną pomoc mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu, niektóre firmy z sektora usług: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usług w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych itp. Działalność wykluczona to między innymi: produkcja pierwotna produktów rolnych, sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor budownictwa okrętowego, usługi hotelarskie i gastronomiczne, roboty budowlane.

W celu uzyskania wsparcia należy skontaktować się z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (wstępna ocena kwalifikowalności projektu inwestycyjnego), złożyć list intencyjny (opis projektu inwestycyjnego), złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Następnie wniosek jest rozpatrywany przez W-M SSE SA i wydawana jest decyzja o wsparciu.

Więcej informacji nt. możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji pod adresem:

http://www.wmsse.com.pl

 

              

  • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2019-03-21
  • Spotkanie z przedsiębiorcami powiatu mławskiego
  • Spotkanie z przedsiębiorcami powiatu mławskiego
  • Spotkanie z przedsiębiorcami powiatu mławskiego
  • Spotkanie z przedsiębiorcami powiatu mławskiego
  • Spotkanie z przedsiębiorcami powiatu mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09