Kalendarz

Sobota 28 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Anieli, Jana, Joanny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15570932 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 4 marca 2019 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady V Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

 

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła Pani Jolanta Karpińska – Radna Powiatu.     

 

Przystępując do realizacji porządku obrad Rada Powiatu zapoznała się z informacjami:

 • o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 roku;
 • o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2018 rok.

 

Realizując dalszy porządek obrad  Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 • udzielenia dotacji na remont Tomografu Komputerowego zainstalowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2019 rok;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

 

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

 

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami, a następnie radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.    

    

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu o godz. 14.30 zamknął V Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-03-11
 • V Sesja Rady Powiatu
 • V Sesja Rady Powiatu
 • V Sesja Rady Powiatu
 • V Sesja Rady Powiatu
 • V Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09