Kalendarz

Środa 1 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Grażyny, Teodory, Hugona

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15582146 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego w Warszawie delegatura w Ciechanowie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji, samorządów, organizacji z terenu subregionu ciechanowskiego na spotkanie konsultacyjne poświęcone przeglądowi inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego,

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27.

Inteligentną specjalizację można określić jako „przedsiębiorczy proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, ze specjalizacji w których może korzystać wybrany region”. Przyjmuje się obecnie, iż regiony, by efektywnie wykorzystywać środki inwestowane w naukę, badania i rozwój powinny raczej dążyć do pozycjonowania się na „rynku” regionalnym, niż rozdrabniać inwestycje w obszarach, gdzie i tak pozostaną regionami doganiającymi. Takie podejście ma zapewnić zwiększenie wpływu poszczególnych polityk Unii Europejskiej na gospodarki regionalne. Skutkiem byłoby sprawniejsze wykorzystanie środków publicznych, przy jednoczesnej stymulacji działań oddolnych. Podkreśla się, iż proces inteligentnej specjalizacji powinien przebiegać w sposób oddolny (stąd określenie: proces „przedsiębiorczy”) . Organizacje regionalne (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i naukowo-badawcze i inne) same powinny wskazać kierunki inwestowania, badań i rozwoju. Definiowanie strategii inteligentnej specjalizacji nie może być narzucone. Rolą władz publicznych jest zachęcanie do wymiany opinii, tworzenie środowiska dla konstruktywnej dyskusji i współpracy. Prace nad wdrażaniem inteligentnej specjalizacji rozpoczęły się przy wsparciu Komisji Europejskiej od utworzenia “platformy inteligentnej specjalizacji”, gdzie różne organizacje wymieniają doświadczenia w celu określenia potrzeb, słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń.

Spotkanie ma charakter konsultacyjny i będzie poświęcone przeglądowi inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego (prezentacja i omówienie), po którym planowana jest dyskusja z udziałem zaproszonych gosci.

Organizatorzy proszą o uprzednie potwierdzenie przybycia do dnia 26 lutego 2019 roku:

telefonicznie 23 673 07 04

mailowo robert.lewandowski@mazovia.pl

  • autor: UMWM w Warszawie, data: 2019-02-15

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09