Kalendarz

Wtorek 31 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Beniamina, Balbiny, Kornelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15582073 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady IV Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.
 
Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła Pani Jolanta Karpińska – Radna Powiatu.    
Na wstępie Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski w 2018 roku. Realizując dalszy porządek obrad  Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
• zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
• wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Olsztyńskiej;
• delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
• uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.
 
Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Starosta Mławski oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).
 
W dalszej części przebiegu Sesji Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 oraz informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
Następnie Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących. W posiedzeniu uczestniczyła również Anna Ewa Cicholska posłanka na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.   
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 14.40 zamknął IV Sesję Rady Powiatu Mławskiego.
 

 

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-02-13
  • Obrady IV SesjiRady Powiatu Mławskiego
  • Obrady IV SesjiRady Powiatu Mławskiego
  • Obrady IV SesjiRady Powiatu Mławskiego
  • Obrady IV SesjiRady Powiatu Mławskiego
  • Obrady IV SesjiRady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09