Kalendarz

Środa 1 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Grażyny, Teodory, Hugona

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15582169 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady III Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

 

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.

Uroczystym akcentem Sesji było wręczenie przez Starostę Mławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu podziękowań za wieloletnią pracę dwom pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z przejściem na emeryturę.

 

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego a następnie przystąpiła do procedury uchwalania budżetu Powiatu Mławskiego na 2019 rok.

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Barbara Stańczak poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych w dniu 19 grudnia 2018 roku po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2019 rok i po zapoznaniu się  z pozytywnymi opiniami Komisji: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej – jednogłośnie 5 głosami za wydała pozytywną opinię do przedłożonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.

 

W głosowaniu brało udział 5 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

Pani Jolanta Karpińska – Sekretarz Obrad poinformowała, że uchwałą Nr Ci.406.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

 

Po dyskusji nad w/w projektem Rada Powiatu 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwaliła budżet Powiatu Mławskiego na 2019 rok.                       

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 

•powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;

•porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;

•desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich;

•zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;

•zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018;

•wydatków budżetu Powiatu Mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Starosta Mławski, Skarbnik Powiatu, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz  Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Mławie.

 

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

 

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta przekazał przykrą wiadomość o nagłej śmierci Pana Przemysława Kubińskiego – Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, w związku z powyższym obrady Sesji zostały skrócone.

 

O godz. 16.00 Pan Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego zamknął III Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-01-02

III sesja

  • Podziękowania dla Marii Bartnickiej od Starosty Mławskiego...
  • Podziękowania dla Marii Bartnickiej i Janusza...
  • Zdjęcia z III Sesji Rady Powiatu Mławskiego
  • Zdjęcia z III Sesji Rady Powiatu Mławskiego
  • Zdjęcia z III Sesji Rady Powiatu Mławskiego
    Zdjęcia z III Sesji Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09