Kalendarz

Środa 22 Stycznia 2020

Imieniny

Imieniny: Wincentego, Anastazji, Anastazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15209346 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10.00 odbyła się I Sesja Rady Powiatu Mławskiego VI kadencji 2018-2023 zwołana przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 roku.

 

Na mocy artykułu 15 ustęp 6 ustawy o samorządzie powiatowym, jako najstarszy wiekiem radny Pan Jan Stanisław Salwa otworzył pierwszą Sesję VI kadencji Rady Powiatu Mławskiego. Powitał przybyłych na Sesję radnych i zaproszonych gości. W obradach uczestniczyło 19 radnych.

 

Na wstępie Pan Michał Osypiuk - Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Mławie wręczył zaświadczenia o wyborze na radnych.

Po odczytaniu roty ślubowania wszyscy radni przystąpili do ślubowania.

 

Na wniosek Pani Jolanty Karpińskiej, Rada Powiatu dokonała zmiany i rozszerzenia porządku obrad. W wyniku wprowadzenia zmian Rada Powiatu ustaliła porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie sesji przez radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego.
 5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego.
 6. Wybór Starosty Mławskiego.
 7. Wybór Wicestarosty.
 8. Wybór pozostałych Członków Zarządu Powiatu Mławskiego.
 9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z  czwartym punktem porządku obrad radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad  wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Szymon Zejer, członkami: Pan Marek Wiesław Linkowski i Pan Jacek Szlachta.  

 

Powołana w/w uchwałą Komisja Skrutacyjna do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu przeprowadziła wybory na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Mławskiego, Wicestarosty i pozostałych Członków Zarządu  w tym samym składzie. W dalszej części przebiegu Sesji radni zapoznali się z informacją na temat zasad głosowania, do których nie było uwag. Informacja ta jako materiał pomocniczy została rozdana radnym przed Sesją na piśmie.

 

Następnie radny Pan Jan Stanisław Salwa poinformował, że stosownie do artykułu 14 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Powiatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W wyniku tajnego głosowania Pan Jan Łukasik został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego i przejął  przewodnictwo obrad I Sesji. Realizując dalszy porządek obrad Rada Powiatu przystąpiła do procedury wyboru:

 

1)Dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego. W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Mławskiego wybrała Pana Piotra Jankowskiego i Panią Barbara Stańczak na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego.

 

2)Starosty Mławskiego. W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Mławskiego wybrała Pana Jerzego Ryszarda Rakowskiego na Starostę Mławskiego.

 

3)Wicestarosty. W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Mławskiego wybrała Pana Zbigniewa Markiewicza na Wicestarostę.

 

4)pozostałych Członków Zarządu Powiatu Mławskiego. W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Mławskiego wybrała Panią Jolantę Karpińską,  Pana Witolda Okumskiego,  Panią Krystynę Zając na pozostałych członków Zarządu Powiatu Mławskiego.

 

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Samorząd powiatowy VI kadencji 2018-2023 - Uchwały Rady Powiatu Mławskiego).

 

Pierwsza sesja pierwszego posiedzenia Rady Powiatu zakończyła się wystąpieniami nowo wybranego Starosty Mławskiego – Pana Jerzego Rakowskiego i ustępującego Pana Włodzimierza Adama Wojnarowskiego. W swoim wystąpieniu Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski zadeklarował solidną pracę i współpracę oraz zasadę pomocniczości, szczególnie we współpracy z gminami i samorządem województwa. Wraz z Panem Przewodniczącym Rady Powiatu podziękował ustępującemu Staroście i Zarządowi.

 

Z kolei Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski przez 16 lat sprawujący funkcję Starosty Mławskiego  zaznaczył, że PiS wygrał wybory samorządowe i wspólnie z radnymi z KWW Sławomira Kowalewskiego będzie sprawował władzę w powiecie. Pogratulował radnym zdobytych mandatów i podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu za współpracę i wyraził nadzieję, że powiat nadal będzie się rozwijał. Do podziękowań przyłączyła się Pani Barbara Gutowska sprawująca przez 12 lat funkcję Wicestarosty.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 14.00 zamknął I Sesję Rady Powiatu.

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-11-21
 • I Sesja Rady Powiatu
 • I Sesja Rady Powiatu
 • I Sesja Rady Powiatu
 • I Sesja Rady Powiatu
 • I Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09