Kalendarz

Niedziela 19 Stycznia 2020

Imieniny

Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15188532 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 5 października 2018 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 17 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.
Obrady Sesji prowadził Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła Pani Elżbieta Bieńkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.    

Obrady rozpoczęły się od uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień: 
Honorową Statuetkę oraz wyróżnienie „Samorządowiec 20-lecia” przyznano Panu Włodzimierzowi Wojnarowskiemu – Staroście Mławskiemu. Wyróżnienie w imieniu Prezesa ZPP wręczył Członek Zarządu Powiatów Polskich Pan Zbigniew Roman Deptuła.

Pamiątkowy medal Pro Masovia otrzymał Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego medal wręczył Konrad Wojnarowski.

Najlepsi maturzyści, którzy otrzymali najwyższy wynik w swojej szkole w roku szkolnym 2017/2018 zostali nagrodzeni przez władze powiatu. W gronie najlepszych maturzystów znaleźli się:
– Agnieszka Prelewicz – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, obecnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia;
– Zuzanna Pajewska – absolwentka Zespołu Szkół Nr 1, obecnie studentka filologii angielskiej  na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie;
– Jacek Kamil Stankiewicz – absolwent Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, pracuje w zawodzie;
– Robert Boćkowski – absolwent Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3, obecnie student wydziału Elektroniki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Poznańskim;
– Larysa Kamińska – absolwentka II LO w  Zespole Szkół nr 4, obecnie studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do realizacji porządku obrad.
Radni wsłuchali informacji o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, którą przedstawiła Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia.

W dalszej części przebiegu Sesji, Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
2) przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
3) wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
4) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia  usytuowanego w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sądowej 7 w Mławie;
5) zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.;
6) zmiany Statutu Powiatu Mławskiego;
7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Stupsk na zakup nowych węży ssawnych;
8) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 roku;
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
10) zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Skarbnik Powiatu, Radca Prawny, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).
Ponadto Rada Powiatu przyjęła Apel w sprawie przystąpienia do akcji oddawania krwi przez samorządowców powiatu mławskiego pod nazwą: „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania niepodległości.”

Następnie Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami. Podziękował radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, komendantom policji i straży oraz samorządom gminnym za dobrą, owocną, konstruktywną współpracę w minionej kadencji.

W ostatniej części obrad, w ramach wolnych wniosków i zapytań radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Powiatu podsumował minioną czteroletnią kadencję. Skład Rady zmieniał się w ciągu kadencji, z przyczyn losowych. W minionej kadencji Rada Powiatu obradowała na 36 sesjach, podjęła 276 uchwał dotyczących różnych spraw związanych z działalnością powiatu oraz 6 apeli.

Podziękował wszystkim radnym za pracę i zaangażowanie w sprawy powiatu. Życzył wszystkim radnym, którzy ubiegają się o ponowny wybór powodzenia w wyborach i ponownej reelekcji. W podziękowaniu radni otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Pan Henryk Antczak - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego o godz. 16.10 zamknął XXXVI Sesję Rady Powiatu.

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-10-08
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09