Kalendarz

Wtorek 25 Lutego 2020

Imieniny

Imieniny: Cezarego, Wiktora, Donata

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15408395 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 14.09.2018 r.   

zakończenie – 27.09.2018 r.

III. Uczestnicy:

 1. Organizacje pozarządowe
 2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego
  IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
  Starostwo Powiatowe
  Wydział Edukacji i Zdrowia
  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
  06-500 Mława
   
  V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
  a) Uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego” należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława lub na adres e-mail: organizacje@powiatmlawski.pl.
  b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  - odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie
  - pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.
   
  Szczegóły znajdują się pod adresem:
  https://www.bip.powiatmlawski.pl/1794,konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych?tresc=19468
   
   
 • autor: Agata Pniewska, data: 2018-09-07

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09