Kalendarz

Wtorek 25 Lutego 2020

Imieniny

Imieniny: Cezarego, Wiktora, Donata

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15408404 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 16 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu prowadził obrady Sesji Rady Powiatu. Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła Pan Mariusz Gębala– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.    

 Uroczystym akcentem Sesji było wręczenie przez  Wicestarostę i Przewodniczącego Rady Powiatu nagród zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku oraz trenerom prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. Łącznie zostały nagrodzone i wyróżnione 23 osoby, które osiągnęły znaczące sukcesy promując tym samym Powiat Mławski na krajowych i zagranicznych arenach sportowych.

Realizując porządek obrad Rada Powiatu przyjęła Oświadczenie zawierające poparcie Stanowiska Rady Miasta Mława w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2017;
 • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mławskim na lata 2018 – 2020;
 • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  w Powiecie Mławskim za rok 2017;
 • zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok;
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic;
 • zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego;
 • wyrażenia zgody i zagwarantowania środków na realizację inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej -  Etap II”;
 • dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Mławskiego instrumentem płatniczym;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Dyrektor PCPR, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Z-ca Dyrektora  Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Następnie Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta przedstawiła informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

            W ostatniej części obrad Radni zgłaszali interpelacje oraz wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

      Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Henryk Antczak - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 15.45 zamknął XXXIII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-04-27

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09