Kalendarz

Sobota 14 Grudnia 2019

Imieniny

Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14993274 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 327/319/18 z dnia 26 lutego 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 roku w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

Najważniejsze terminy:
 
Termin składania ofert wyznaczono od 28 lutego do 23 marca 2018 roku. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez internetowy generator ofert.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 29 maja do 30 listopada 2018 roku.
 
Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie

www.konkursyngo.mazovia.pl

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.5.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie 27 marca 2018 r.:
1) osobiście w godzinach: od 8.00 do16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie:
http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Autor:  Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

  • autor: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, data: 2018-03-05

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09