Kalendarz

Sobota 14 Grudnia 2019

Imieniny

Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14993174 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  Wiosną , jak co roku setki tysięcy uczniów stają przed dylematem, którą szkołę wybrać na dalszym etapie kształcenia. Rodzice i młodzież zdają sobie sprawę, jak wiele od tej decyzji zależy. Aby podjąć właściwą decyzję należy przeanalizować wiele czynników. Nie tylko posiadane predyspozycje zawodowe, ale również aktualną sytuację panująca na lokalnym rynku pracy. W ostatnim czasie w powiecie mławskim mamy do czynienia z korzystną sytuacją gospodarczą i dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości. Pracodawcy potrzebują coraz więcej pracowników. W zgłaszanych do Urzędu  ofertach pracy pracodawcy od kandydatów do pracy oczekują konkretnych kompetencji (umiejętności) zawodowych.  Równocześnie w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie pozostaje coraz więcej osób długotrwale bezrobotnych, których aktywizacja staje się coraz trudniejsza. Prawie 40% ogółu bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne lub średnie ogólnokształcące niemające, więc żadnych kwalifikacji zawodowych lub posiadający kwalifikacje niedopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.
            Zgodnie z przeprowadzanym w Polsce we wrześniu 2017 roku badaniem Barometr zawodów" została opracowana prognoza zapotrzebowania na zawody w 2018 roku. Według tej prognozy  największym zainteresowaniem ze strony pracodawców będą cieszyli się kandydaci do pracy posiadający konkretne umiejętności w zawodach związanych z budownictwem, przetwórstwem mięsa i opieką medyczną.
            Co raz częściej pracodawcy informują nas, iż brak jest do pracy młodych, wykształconych do wykonywania zawodu fachowców. Kandydaci do pracy, którzy posiadają konkretne umiejętności zawodowe, bardzo szybko znajdują zatrudnienie i mogą liczyć na wysokie stawki płacowe. Dlatego też warto się kształcić na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej zgodnie z własnymi predyspozycjami zawodowymi i oczekiwaniami lokalnych pracodawców. Należy przy tym oczywiście pamiętać, iż uczymy się przez całe życie i swoje kwalifikacje stale doskonalimy.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców i chcąc zapobiegać bezrobociu w 2018 roku będziemy kontynuować realizację programu Młodzi u progu kariery. Program ten skierowany jest do uczniów ostatnich klas gimnazjum (szkół podstawowych), uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów PWSZ. Naszą wiedzą i doświadczeniem chcemy dzielić się również z rodzicami, którzy mają znaczący wpływ na zawodowe decyzje swoich dzieci.
Głównym celem programu jest pomoc młodzieży we właściwym wyborze zawodu, promowanie wśród młodzieży aktywnej postawy w zakresie zdobywania wiedzy o zawodach, poznanie przez nich swojego potencjału, dostarczenie informacji o możliwości kształcenia oraz lokalnym rynku pracy.
W ramach programu Młodzi u progu kariery doradcy zawodowi prowadzą między innymi zajęcia z młodzieżą ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć omawiane są trendy na lokalnym rynku pracy. Przybliżona jest tematyka zawodów przyszłości. Uczniowie zapoznawani są  z wymogami stawianymi kandydatom do pracy oraz poznają usługi i formy wsparcia skierowane do osób do 30 roku życia. Podczas spotkań z młodzieżą omawiana jest prognoza sytuacji w zawodach „Barometr zawodów 2018", czyli coroczna informacja o zawodach nadwyżkowych i deficytowych lokalnego rynku pracy. Formuła zajęć umożliwia spotkania młodzieży z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem absolwentów szkół.
Doradcy zawodowi prowadzą również zajęcia z uczniami ostatnich klas szkół gimnazjalnych.  Celem tych spotkań jest wsparcie młodzieży w trafnym wyborze zawodu, szkoły i zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W trakcie zajęć uczniowie za pomocą wystandaryzowanych testów mogą określić swoje predyspozycje zawodowe, zapoznać się z potrzebami lokalnego rynku pracy czy ofertą szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu swoją ofertę edukacyjna prezentują również przedstawiciele pracodawców zrzeszonych w  Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie.
            Zajęcia z doradca zawodowym mogą odbywać się zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej,  w siedzibie Urzędu jak również w szkołach w zależności od potrzeb naszych klientów.
            W celu ułatwienia młodzieży dokonania optymalnego wyboru kierunku kształcenia, szkoły czy uczelni podczas spotkania przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji rynku pracy podjęto  decyzję o organizacji IX Forum Edukacji Młodzieży.
Forum Edukacji to przedsięwzięcie stwarzające młodzieży i ich rodzicom niepowtarzalną okazję do gruntownego zapoznania się z różnorodną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych. W trakcie trwania przedsięwzięcia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z kierunkami kształcenia, zasadami rekrutacji, a także innymi niezbędnymi informacjami, które ułatwią im podjęcie decyzji o wyborze jak najlepszej oferty edukacyjnej.
W 2018 roku planujemy realizację Forum w dwóch terminach. W marcu 2018 roku swoją ofertę  edukacyjną dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych będą prezentować uczelnie wyższe, zaś w maju 2018 roku dla uczniów ostatnich klas gimnazjum prezentować będą branżowe szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące oraz średnie szkoły zawodowe. Bliższe informacje na ten temat w najbliższym czasie zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Do korzystania z naszych usług zapraszamy uczniów i ich rodziców, pedagogów szkolnych, bezrobotnych  oraz pozostałych zainteresowanych.
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą zawodowym pod numerem telefonu: 23 654 39 18 wew.  338 lub 340.

  • autor: PUP Mława, data: 2018-02-13

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09