Kalendarz

Niedziela 22 Maja 2022

Imieniny

Imieniny: Rity, Heleny, Wiesława

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22511076 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

W dniu 16 marca  2018 roku w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatów: mławskiego, ciechanowskiego, żuromińskiego, pułtuskiego i płońskiego. 

 

Umowa dotycząca szkół  prowadzonych przez Powiat Mławski  została zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim,  a Powiatem Mławskim  w celu uregulowania praw i obowiązków służących wykonaniu  zadań wynikających z projektu  współfinansowanego z EFS, pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, podzdziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Projekt kierowany jest do uczniów Technikum  w Zespole Szkół nr 1, Technikum w Zespole Szkół nr 2 , Technikum w Zespole Szkól nr 3 i Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Mławie. 

 

Projekt przewiduje organizację płatnych staż zawodowych dla uczniów, szkoleń zawodowych dla uczniów, także tych które dają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozwój współpracy z rynkiem pracy.  

 

Jednym z  zadań projektu jest również wyposażenie pracowni zawodowych w naszych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.  Ponadto zakłada się opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów  praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.  

 

Łączna wartość wsparcia jakie  w ramach projektu otrzyma Powiat Mławski wynosi 4 609 381,25 zł.  Umowę  ze strony Województwa Mazowieckiego podpisał Marszałek Adam Struzik, a ze strony Powiatu Mławskiego Starosta Mławski Włodzimierz Adam Wojnarowski, Wicestarosta Barbara Gutowska, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety  Kowalskiej.

.

 

  • autor: Eliza Śledzińska, data: 2018-03-19
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie - od lewej: Elżbieta...
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie-Podpisanie umowy na...
  • Podpisanie umowy na dofinansowaniePodpisanie umowy na...
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie - Włodzimierz Adam...
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie-Włodzimierz Adam...

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09