Trwają przy inwestycji Radzanów – Drzazga

 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Dofinansowano ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Trwają prace związane z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra”. Koszt realizacji zadania to ponad 15,6 mln zł.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość istniejącego odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi planuje się budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Obecnie rozebrano stary most a po prawej stronie wbito pale i zabetonowano dwie podpory. Trwają prace brukarskie dotyczące budowy chodników i zjazdów na całym odcinku. Ponadto wykonywana jest kanalizacja deszczowa na odcinku od mostu do ronda  oraz budowana jest kanalizacja deszczowa w Radzanowie. Ułożono kanał technologiczny.

Wartość całkowita zadania to 15 640 089,39 zł Z czego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny powiatu to 4 494 040,96 zł a udzielona pomoc ze strony Gminy Radzanów wynosi 1 200 000 zł

 

 

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-05-26
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga
 • Trwają przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Banery