Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie drogi Radzanów - Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra na ponad 9,9 mln zł

  • Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy drogi Radzanów - Drzazga

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie drogi Radzanów - Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra na ponad 9,9 mln zł

 

Dofinansowano ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

W poniedziałek 20 grudnia podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra” na kwotę ponad 9,9 mln zł.

Przypomnijmy rząd przyznał pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł. W związku z tym wczoraj umowę na to dofinansowanie podpisali ze strony powiatu Członkowie Zarządu Powiatu Mławskiego  Krystyna Zając i Witold Okumski przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Mławskiego Elżbiety Kowalskiej ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Artur Standowicz wicewojewoda mazowiecki

Natomiast odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość istniejącego odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014 W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi planuje się budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Wartość całkowita zadania to 16 387 397,03 zł wraz z wykupem gruntów i opracowaniem dokumentacji. Z czego jak wspomnieliśmy wyżej otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł.  Natomiast wkład własny powiatu wraz z udzieloną pomocą ze strony Gminy Radzanów wynosi 6 441 348, 60 zł

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2021-12-22

Banery