Aktualności

  • PLAKAT
    • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Konkurs „Eko-kreatywni” w ramach projektu Czyste Mazowieckie 2022

Wojewoda Mazowiecki zaprasza uczniów klas 4-6 oraz 7-8 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego do udziału w konkursie Eko-kreatywni. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu modelu ekologicznej zabawki z odpadów m.in. butelek, opakowań, puszek i kartonów. Konkurs Eko-kreatywni jest realizowany w ramach projektu Wojewody Mazowieckiego „Czyste mazowieckie - 2022”. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Zadanie w konkursie Eko-kreatywni będzie polegało na wykonaniu modelu ekologicznej zabawki z odpadów m.in. butelek, opakowań, puszek i kartonów. Prace konkursowe należy dostarczyć do 9 grudnia br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 grudnia br.

Pracę z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych prosimy przesłać na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Wojewody, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

z dopiskiem na przesyłce Konkurs EKO-KREATYWNI

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 1

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

Dla zwycięzców przewidziano 6 nagród (po trzy w każdej kategorii wiekowej przy czym pierwszą kategorię wiekową stanowią klasy 4-6, a drugą klasy 7-8 ), z których wartość każdej z nich nie przekroczy kwoty 2 tys. zł.

Konkurs Eko-kreatywni jest realizowany w ramach projektu Wojewody Mazowieckiego „Czyste mazowieckie - 2022”.

 

Materiały

Regulamin konkursu Eko-kreatywni
Regulamin​_konkursu​_Eko-kreatywni.docx 0.03MB
Załącznik 1 - Karta Zgłoszeniowa do konkursu Eko-Kreatywni Czyste Mazowieckie
Załącznik​_1​_-​_KARTA​_ZGŁOSZENIOWA​_DO​_KONKURSU​_EKO-KREATYWNI​_CZYSTE​_MAZOWIECKIE.docx 0.02MB
Załącznik 2 - Zgoda na upublicznienie danych - Czyste Mazowieckie
Zgoda​_na​_upublicznienie​_danych​_-​_Czyste​_Mazowieckie​_(​_ZAŁACZNIK​_NR​_2).doc

  • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, data: 2022-11-14

Wstecz

Banery