Aktualności

  • Realizujemy poszerzoną inwestycję w Wyszynach

Realizujemy poszerzoną inwestycję w Wyszynach.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.


W ubiegłym roku odebraliśmy inwestycję pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. To zadanie kosztowało ponad 5,2 mln zł. W chwili obecnej wykonujemy rozszerzoną część wspomnianej wcześniej inwestycji, czyli  dodatkowe dwa kilometry za prawie 1,7 mln zł.

To poszerzenie zadania było możliwe dzięki oszczędności powstałych podczas wcześniej realizowanego odcinka. Wykonanie tych wspomnianych dodatkowych dwu kilometrów podzielone zostało na dwie części tj. zaplanowano przedłużenie odcinka początkowego o 1388 metrów i końcowego o 665 metrów. W ramach prac ma być też poszerzenie drogi do 6 m oraz pobocza i odnowienie rowów odwadniających. Firma STRABAG wykona zadanie za 1 678 260,36 zł

W obecnej chwili zostały już zrobione poszerzenia oraz ułożona została warstwa wyrównawcza i wiążąca z MMA. A roboty, które pozostały do wykonania to oczyszczenie rowów, uzupełnienie poboczy oraz ułożenie warstwy ścieralnej SMA na obu odcinkach.

Inwestycja rozpoczęta 1 lipca 2021 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” wraz z nową częścią jako całość kosztować będzie 6 941 308,70 zł.

Przypomnijmy pieniądze pochodzą z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000 000,00 zł, Gmina Stupsk dołożyła 1 291 565,80 zł, a Powiat w ramach środków własnych przeznaczył 1 649 742, 90 zł.

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-05-12
  • Realizujemy poszerzoną inwestycję w Wyszynach
  • Realizujemy poszerzoną inwestycję w Wyszynach
  • Realizujemy poszerzoną inwestycję w Wyszynach
  • Realizujemy poszerzoną inwestycję w Wyszynach

Wstecz

Banery