Aktualności

  • Most
    • autor: Thomas B. z Pixabay

Inwestycja w Bielawach zbliża się do końca. Oddano most do użytku mieszkańców

Zbliżają się ku końcowi prace nad inwestycją p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 W Szreńsk -Radzanów”. W ubiegły czwartek 31 marca most został udostępniony dla mieszkańców.

Przypomnijmy za kwotę 6 999 850,38 zł firma STRABAG zobowiązała się dokonać rozbiórki istniejącego mostu i zbudować nowy. Oprócz tego rozbudować drogę dojazdową pomiędzy miejscowościami Bielawy i Pączkowo o długości 999 m. Przewidziana jest też kanalizacja deszczowa i rowy odwadniające. Przebudowie ulegną skrzyżowania, a bezpieczeństwo w ruchu pieszym poprawione ma być poprzez położenie chodnika.

W ubiegły czwartek po badaniach obciążeniowych most został oddany do użytku tamtejszym mieszkańcom. Zmierzają też ku końcowi prace nad całością zadania. Pozostały do wykonania 3 zjazdy, wykopanie rowów odwadniających, pobocza, przepięcia wody, została do położenia warstwa ścieralna przez most i w Pączkowie. Poza tym do zrobienia jest obrukowanie stożków, dokończenie barier na moście oraz do wyrównania ziemi pod mostem. Inwestycja ma zostać oddana z końcem czerwca

Zadanie warte prawie 7 mln zł sfinansowane zostało z czterech źródeł tj. rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, gdzie przyznano nam dotację w kwocie  2 666 193 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego przeznaczyliśmy na tą inwestycję 363 348,61 zł. Poza tym Gmina Szreńsk zobowiązała się dołożyć 800 000 zł i reszta pochodzić będzie z budżetu powiatu.

  • autor: T.B, data: 2022-04-05

Wstecz

Banery