Kalendarz

Czwartek 2 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Jagody, Marii, Urbana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16142763 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

W dniu 2 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady XII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.
Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.     
 
Na wstępie Pan Witold Żerański – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przedstawił informację dot. oceny lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób   bezrobotnych realizowanych w 2019 roku  w powiecie mławskim.
 
W dalszej części przebiegu Sesji - Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
• utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie;
• zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku;
• ustalenia godzin  pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mławskiego na 2020 rok;
• przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;  
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie  w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie w pięcioletnie Technikum  nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;
• stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie;
• udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;
• udzielenia pomocy finansowej Gminie Stupsk;
• wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej;
• ustalenia przebiegu dla drogi powiatowej (ul. Graniczna i ul. Brukowa);
• ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2020 rok;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Dyrektor PCPR w Mławie, Starosta Mławski, Skarbnik Powiatu,  Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

W ostatniej części obrad Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących. Ponadto Pan Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 16.10 zamknął XII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-12-04
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XII sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09