Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16156439 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

 

W dniu 17 października 2019 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady XI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 18 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.

Uroczystym akcentem Sesji było wręczenia nagród najlepszym maturzystom, którzy otrzymali najwyższy wynik w swojej szkole w roku szkolnym 2018/2019. Nagrody zostały przyznane zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego”. W gronie najlepszych maturzystów znaleźli się:

 1. Karolina Rejniak – maturzystka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie; studentka Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim;
 2. Arkadiusz Kulesza – maturzysta Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie; student Informatyki w Państwowej Uczelni Zawodowej  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie;
 3. Klaudia Aleksandra Grabowska – maturzystka Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie; studentka Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim;
 4. Krzysztof Aleksandrowicz – maturzysta Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie; student Inżynierii Systemów Biotechnicznych – w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 5. Julia Nadratowska – maturzystka II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół  Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie; studentka Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Następnie Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego poinformował,  w związku z Postanowieniem Nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 6 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Mławskiego Pana Szymona Zejera mandat radnego w okręgu Nr 1 obejmuje radna Pani Elżbieta Bieńkowska, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.

Po odczytaniu przez Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego roty ślubowania Pani Elżbieta Bieńkowska złożyła ślubowanie.

W dalszej części przebiegu Sesji, Radni wsłuchali informacji o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, którą przedstawiła Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie;
 • zmiany w Statucie Domu Dziecka nr 4  w Kowalewie;
 • zmiany w Statucie Centrum Administracyjnego do Obsługi  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie;
 • zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej w 2019 roku;
 • zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;
 • rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;
 • zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

            Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Skarbnik Powiatu, Radca Prawny, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

            Ponadto Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Następnie Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawili informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

            W ostatniej części obrad, w ramach wolnych wniosków i zapytań radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego o godz. 15.30 zamknął XI Sesję Rady Powiatu.

 • autor: Joanna Marcinkowsa, data: 2019-10-18
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • Maria Magdalena Kozakiewicz - Dytrektor SOSW
 • XI Sesja Rady Powiatu - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09