Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16156579 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - nowe możliwości dla Przedsiębiorców

 

WMSSE S.A. zaprasza przedsiębiorców z Powiatu Mławskiego na  spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

 

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości i kryteria otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 55 % wartości inwestycji. Ponadto  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprezentuje realizowane instrumenty proeksportowe.

 

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie.

 

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami strefy.

W województwie mazowieckiem przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku dochodowego - do 55% wartości nowej inwestycji.

 

Nowa inwestycja rozumiana jest jako: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

 

Uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów: ilościowych (poniesienie minimalnych kosztów inwestycji uzależnionych od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana nowa inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (m.in. wspierających projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników).

 

Pomoc przydzielana jest na czas określony. Dla województwa mazowieckiego jest to okres - 12 lat (jest to okres na wykorzystanie pomocy publicznej).

Oferowaną pomoc mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu, niektóre firmy z sektora usług: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usług w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych itp. Działalność wykluczona to między innymi: produkcja pierwotna produktów rolnych, sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor budownictwa okrętowego, usługi hotelarskie i gastronomiczne, roboty budowlane.

 

Dla północnej części województwa mazowieckiego właściwym do udzielania ww. pomocy jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Szczegółowe informacje nt. możliwości i kryteriów otrzymania pomocy, znajdują się na stronie internetowej www.wmsse.com.pl, w zakładce „dla Inwestorów” która zawiera:

 

 INFORMACJE WSTĘPNE” – podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej;

 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY” – informacje dotyczące wielkości pomocy publicznej, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy, kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, przykładów obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy, a także definicje mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa oraz nowej inwestycji.;

 

DECYZJA O WSPARCIU” – informacje dotyczące warunków, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, aby otrzymać decyzje o wsparciu, okresu ważności decyzji, kryteriów ilościowych (szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało przedstawione na mapie), kryteriów jakościowych oraz procedury uzyskania decyzji o wsparciu;

 

KALKULATOR ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH” – formularz pozwalający oszacować wielkość zwolnienia z podatku dochodowego, należnego z tytułu prowadzenia działalności;

 

DOKUMENTY DO POBRANIA” – dokumenty przydatne w trakcie ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu. 

 

Więcej informacji dotyczących spotkania dla przedsiębiorców można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6.

 

Kontakt telefoniczny: 23 655-29-18

lub mailowy: promocja@powiatmlawski.pl

Osoba do kontaktu:

Martyna Zbyrowska lub Piotr Witkowski.

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod wskazanym numerem lub mailowo

  • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2019-02-05

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09