Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16156461 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

 

 

 W dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady II Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.


Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła Pani Jolanta Karpińska – Radna Powiatu. 

 

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
•określenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego;
•powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mławskiego;
•powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Mławie;
•ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mławskiego na 2019 rok;
•zmian w wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku;
•ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok;
•ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego;
•zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
•zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

 

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Przewodniczący Rady Powiatu, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Komunikacji oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

 

Następnie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
W dalszej części przebiegu Sesji Radni zgłaszali interpelacje oraz wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.    

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu o godz. 15.00 zamknął II Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii Powiatu Mławskiego zastosowano na posiedzeniu Rady Powiatu Mławskiego elektroniczny pomiar liczenia głosów radnych podczas głosowania.
 

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-12-11
  • II Sesja Rady Powiatu
  • II Sesja Rady Powiatu
  • II Sesja Rady Powiatu
  • II Sesja Rady Powiatu
  • II Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09