Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16157325 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

 

 

XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku - godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XXXVI Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie Honorowej Statuetki oraz wyróżnienia „Samorządowiec 20-lecia”.
 6. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia  usytuowanego w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sądowej 7 w Mławie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutu Powiatu Mławskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stupsk na zakup nowych węży ssawnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
 18. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 19. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
 20. Interpelacje, zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji.
   
 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-09-28

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09