Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16157419 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 20.09.2018 r.

zakończenie – 04.10.2018 r.

 III. Uczestnicy:

  1. Organizacje pozarządowe
  2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), których określony
w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego.

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Edukacji i Zdrowia

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a) Uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego”  należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,
06-500 Mława lub na adres e-mail:
 eliza@powiatmlawski.pl

b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  • odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,
  • pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe  osoby upoważnionej do reprezentacji.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1794,konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych?tresc=19519

Mława dnia 20 września 2018 r.

  • autor: Eliza Śledzińska, data: 2018-09-20

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09