Kalendarz

Poniedziałek 10 Sierpnia 2020

Imieniny

Imieniny: Bogdana, Borysa, Filomeny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16372716 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną - zakłada ustawa, którą uchwalił w czwartek Sejm. Umożliwia ona zwolnienie inwestorów z podatku dochodowego na terenie całego kraju.

Według przyjętej przez Sejm ustawy, o wspieraniu nowej inwestycji, inwestorzy będą otrzymywać takie ulgi na okres 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy.

Przygotowana przez rząd ustawa ma zastąpić system zwolnień podatkowych i ulg, działający obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych - obejmujących obszar 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. powierzchni kraju.
Za przyjęciem ustawy głosowało 274 posłów, przeciw było 133, wstrzymało się 28.

Izba poparła też poprawkę, która zakłada ochronę niezagospodarowanych złóż kopalin.

Ustawa zakłada preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe prawo przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Dzięki ustawie małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą musiały przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania. „Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SSE” - wskazał resort przedsiębiorczości i technologii, który przygotował ustawę.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński przekonywał, że nowe zasady przyznawania ulg umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw, „które do tej pory nie dysponowały wystarczającym kapitałem, by inwestować w SSE”.

Kościński podkreślał, że podział na 14 specjalnych stref ekonomicznych wprowadzano ponad 20 lat temu, gdy Polska znajdowała się w zupełnie innej sytuacji. - Wówczas priorytetem było przyciągnięcie kapitału i stworzenie nowych miejsc pracy - tłumaczył. Teraz, jak zaznaczył wiceminister, zależy nam na tworzeniu wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy.

Ustawa zakłada, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą firmy, które chcą inwestować w rejonach o najwyższym bezrobociu. M.in. w małych i średnich miastach tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe zasady mają więc zachęcić przedsiębiorców do zakładania firm w rejonach słabiej rozwiniętych, które nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich.

Premiowane mają być przede wszystkim przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników (np. szkoleń). Brana pod uwagę będzie też współpraca ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas.

Decyzja dotycząca preferencji będzie wydawana na czas określony - standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia.
Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wydane na gruncie ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku.

Zmiana modelu działania stref ekonomicznych ma zapobiec zmniejszeniu atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. - Polsce bardzo zależy na przyciągnięciu ich, zwłaszcza jeżeli oferują wysokiej jakości, dobrze płatne miejsca pracy – wyjaśniał Kościński. Jak mówił, obecne systemy wsparcia stosowane w Czechach, na Węgrzech i Słowacji są bardziej dostosowane do oczekiwań inwestorów zagranicznych niż dotychczas obowiązujące w naszym kraju. Ustawa, z wyjątkiem jednego przepisu, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na terenie Miasta Mława działa Specjalna Strefa Ekonomiczna należąca do Warmińsko-Mazurskiej SSE. Specjalne udogodnienia dla inwestorów przyciągnęło zagranicznych i krajowych przedsiębiorców, szczególnie kapitał koreański, a to z kolei przyniosło wiele korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności, lecz również dla całego kraju. Mławska strefa działać będzie w dotychczasowym systemie prawnym do 2026 roku.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obszar 1364,7 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje, zlokalizowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Obejmuje 37 podstref w tym Mławę. Strefą zarządza Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której akcjonariuszami są samorządy i Skarb Państwa. Strefa jest spółką prawa handlowego i podlega ministrowi rozwoju.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą, w skali kraju pomoc publiczną. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej maksymalną wysokość pomocy dla województwa warmińsko-mazurskiego przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych o 20%. Warunkiem skorzystania z ulg podatkowych jest otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie określa m.in. przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

1) poniesienia w wyznaczonym terminie określonych nakładów inwestycyjnych;

2) utworzenia i utrzymania w określonym czasie nowych miejsc pracy.


Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

 
  • autor: Codzienny Serwis Informacyjny PAP, data: 2018-05-14

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09