Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16156356 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

W dniu 22 marca 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 18 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

 

Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu prowadził obrady Sesji Rady Powiatu. Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła Pani Elżbieta Bieńkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.     

Przystępując do realizacji porządku obrad Radni zapoznali się z informacjami:

 • Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w  okresie od 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku na terenie Powiatu Mławskiego;
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2017 roku;
 • o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2017 rok.

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • określenia zadań i wysokości środków PFRON, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2018 rok;
 • ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć  w kształceniu zaocznym;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Grzebskiego;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor  Wydziału Edukacji i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

 

Następnie Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

 

W ostatniej części obrad Radni zgłaszali interpelacje oraz wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Henryk Antczak - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 17.00 zamknął XXXII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-03-23
 • XXXII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXII Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XXXII Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09