Kalendarz

Poniedziałek 1 Czerwca 2020

Imieniny

Imieniny: Jakuba, Justyny, Konrada

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15936296 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

W dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego.  W obradach uczestniczyło 18 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu prowadził obrady Sesji Rady Powiatu -  w punkcie 9 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Burmistrza Miasta Mława dot. rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu mławskiego przekazał przewodnictwo w Sesji Panu Mariuszowi Gębali – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu.

Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła Pani Elżbieta Bieńkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.     

Na wstępie Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawia sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski w 2017 roku.

Realizując dalszy porządek obrad  Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół  niebędących  szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki  oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania;

 • przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego;
 • rozpatrzenia wniosku Burmistrza Miasta Mława dot. rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu mławskiego;
 • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2018rok.
  W dalszej części przebiegu Sesji Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 oraz informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Radca Prawny, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Następnie Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

O godz. 14.00 Pan Henryk Antczak Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego zamknął XXXI Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-01-29
 • 31 Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • 31 Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • 31 Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • 31 Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • 31 Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
KOMUNIKATY SAN-EPID MŁAWA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09