Kalendarz

Środa 30 Września 2020

Imieniny

Imieniny: Hieronima, Wery, Soni

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16760363 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Treść strony

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Starostwo Powiatowe w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.powiatmlawski.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.powiatmlawski.pl


Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.powiatmlawski.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848) z powodów niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

1.Brak możliwości odczytania niektórych plików pdf przez osoby niewidzące ze względu na brak warstwy tekstowej w tych plikach przed  26 października 2016 r. czyli przed ustanowieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102.
2.Brak informacji o możliwości załatwienia sprawy przez osoby, które są jednocześnie niewidzące i niesłyszące (głuchoniewidomych)


Treści niedostępne

Treści wymienione powyżej są niedostępne z następujących powodów:

1.Wyłączenie wynika z braku możliwości odczytania niektórych plików pdf przez osoby niewidzące ze względu na brak warstwy tekstowej  przed ustanowieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 tzn. przed dniem 26 października 2016 r. z powodu braku możliwości odtworzenia lub przetworzenia plików zamieszczanych na stronie internetowej do dnia 26.X.2016 roku na pliki, które mogłyby być odczytane przez specjalne programy dla osób niewidzących. Przywrócenie dostępności wymagałoby zastosowania nieproporcjonalnych obciążeń.

2.Brak informacji o możliwości załatwienia sprawy przez osoby głucho-niewidome, które są jednocześnie niewidzące i niesłyszące (głuchoniewidomych) wynika z niemożności pozyskania miejscowego certyfikowanego tłumacza posługującego tym językiem. Przywrócenie dostępności wymagałoby zastosowania nieproporcjonalnych obciążeń.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Oświadczenie przygotowano na podstawie analizy w/w stron pod względem zgodności z normą WCAG 2.0


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Informacje zwrotne prosimy przesyłać lub kontaktować się według poniższych danych kontaktowych

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
telefon: 23 654 34 09 lub 23 655 29 00
fax: 23 655 26 22
e-mail:
 starostwo@powiatmlawski.pl

strona Starostwa Powiatowego w Mławie:
 www.powiatmlawski.pl

strona BIP Starostwa Powiatowego w Mławie:
www.bip.powiatmlawski.pl

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z informatykami Starostwa Powiatowego w Mławie po numerem: 23 655 22 13  

 

  • autor: Zbigniew Kowalski, data: 2019-08-29

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09