Kalendarz

Sobota 15 Sierpnia 2020

Imieniny

Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16406049 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: FUNDUSZE UE I INWESTYCJE FUNDUSZE PROW

Treść strony

Powiat Mławski podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej    

W dniu 18 lipca br. w  siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie podczas konferencji „Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Subregionu Ciechanowskiego” z udziałem Marszałka Wojewódzkiego  odbyło się podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 pomiędzy Powiatem Mławskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Powiat Mławski uzyskał pomoc na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 1 + 400,00 do km 2 + 928,06 – Etap I i od km 0 + 000,00 do km 1 + 400,00 – Etap II”.

Celem powyższej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę 2,928 km drogi powiatowej. Obecnie niska jakość drogi stanowi poważny problem w zakresie infrastruktury drogowej, utrudnione jest przez to codzienne życie mieszkańców i zaspokojenie podstawowych potrzeb jest to również  bariera w rozwoju mobilności zawodowej mieszkańców. Przedmiotowy projekt przyczyni się  do poprawy powiązań drogowych pomiędzy Gminą Dzierzgowo z obszarem województwa warmińsko – mazurskiego  co zwiększy dostępność do miejsc i atrakcji turystycznych i skutkowało będzie rozwojem turystyki – jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jest to szczególnie ważne na terenach z dominującą działalnością rolniczą.

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09