Kalendarz

Poniedziałek 27 Maja 2019

Imieniny

Imieniny: Jana, Magdaleny, Izydora

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14050091 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: GOSPODARKA

Treść strony

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

Analiza najnowszych danych pokazuje, że ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce jest wciąż wysoka, nie słabnie też skłonność Polaków do zakładania firm – od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Rośnie także udział sektora MSP w tworzeniu PKB – do 2012 r. oscylował on między 47,3 a 48,6%, a od 2013 r. wynosi 50%. Systematycznie rośnie także liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach, jak i liczba pracujących w przeciętnej firmie. Widać również poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost produktywności i poprawę działalności inwestycyjnej firm.

W Raporcie omawiamy także wyniki zrealizowanego w 2016 r. badania własnego PARP, przeprowadzonego w ramach projektu badawczego „Panel Polskich Przedsiębiorstw”. Pokazują one, że prawie co drugi przedsiębiorca, który wziął udział w badaniu panelowym PARP w połowie 2016 r. planował realizację inwestycji w najbliższych 6 miesiącach.

Tematem specjalnym tegorocznego wydania są polskie firmy rodzinne. Stanowią one ok. 1 mln przedsiębiorstw w Polsce, a większość z nich jest zarządzana jednoosobowo przez właściciela, przy dość niskim zaufaniu do pracowników spoza kręgu rodziny. Ponad dwie trzecie firm rodzinnych nie ma strategii sukcesji, dodatkowo większość właścicieli wyraża niechęć wobec definitywnego przekazania firmy sukcesorowi. Wszystko to powoduje, że w najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających zarówno same firmy rodzinne, jak i ich otoczenie z uwagi na potrzebę zadbania o odpowiednie uregulowania prawne czy też wsparcie szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.

Więcej w linku:

http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454

 

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
ESP
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09