Kalendarz

Wtorek 7 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Donata, Jana, Rufina

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15615785 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: TURYSTYKA interesujące miejsca

Treść strony

Rezerwat Baranie Góry

Specjalny obszar ochrony siedlisk "Baranie Góry" ustanowiony został dla ochrony krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie, z bogatymi drzewostanami. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest tu cenna z europejskiego punktu widzenia świetlista dąbrowa, która zajmuje ponad połowe terenu ostoi. Ostoja leży w północno-zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na terenie historycznej Ziemi Zawkrzeńskiej. 
   Położenie
Ostoja Baranie Góry położona jest w północno-zachodniej części województwa, około 20 km na zachód od Mławy, w gminie Lipowiec Kościelny, powiat mławski. Ostoja leży na terenie rezerwatu o tej samej nazwie i obejmuje powierzchnię 176,6 ha.
   Historia geologiczna i ukształtowanie
Baranie Góry, leżą w obrębie Niżu Polskiego. Jest to obszar ukształtowany przez kolejne zlodowacenia, czego efektem jest rzeźba polodowcowa  - wzgórza morenowe. Dominują tu utwory lodowcowe (gliny zwałowe) oraz wodnolodowcowe (piaski, żwiry).
   Ekosystem
Na terenie ostoi Baranie Góry wyróżniono cztery postaci świetlistej dąbrowy: postać zbliżoną do typowej, postać z pojedynczo występującym bukiem, postać z licznie występującym bukiem oraz postać ze świerkiem.
Spośród ważnych z europejskiego punktu widzenia siedlisk wyróżniono tu:
 -świetlistą dąbrowę subkontynentalną,
 -grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny.

   Flora i fauna
Flora obszaru obejmuje 286 gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie i chronione w Polsce. Na terenie ostoi rośnie także kilka drzew pomników przyrody.Świat bezkręgowców reprezentuje cennych dla Europy gatunek motyla - czerwończyk nieparek.

   Zagrożenia
Do niekorzystnych czynników mogących mieć wpływ na ekosystem rezerwatu należy zaliczyć sąsiadujące z rezerwatem tereny rolnicze.

    Ochrona przyrody
W celu ochrony wartości przyrodniczych obszaru utworzono w 1994 r rezerwat fitocenotyczny "Baranie Góry". Rezerwat ma powierzchnię 176,62 ha i pokrywa się w całości z wyznaczonym obszarem Natura 2000.

 źródło:
 Michał Kowalski
 http://przyroda.polska.pl/regiony/niziny_srp/baranie_gory/opis.htm

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09