Kalendarz

Wtorek 21 Listopada 2017

Imieniny

Imieniny: Janusza, Konrada, Oliwiera

Licznik odwiedzin

Jesteś: 11616919 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Stowarzyszenia

Treść strony

W aktualnej sytuacji prawnej istnieją równolegle dwie ewidencje stowarzyszeń powiatu mławskiego (bez stowarzyszeń będących klubami sportowymi na podstawie ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku:

1.Pierwsza to ewidencja stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych istniejąca do dnia 19 maja 2016r. Jest ona prowadzona w dalszym ciągu od 20 maja 2016 r. jako ewidencja stowarzyszeń rejestrowych oraz stowarzyszeń zwykłych, lecz tylko tych które nie wystapią z ponownym wnioskiem o wpis do nowej ewidencji stowarzyszeń zgodnie z ustawa z dnia 25 września 2015 r o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw a także Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 maja 2016 r. Stowarzyszenia zwykłe, które nie złożą wniosku o ponowny wpis do ewidencji według nowej formuły prawnej, będą mogły działać na dotychczasowych warunkach do dnia 20 maja 2018 r. Po tym terminie będą automatycznie wykreślone z pierwszej ewidencji co oznacza, że z punku widzenia prawa przestaną istnieć.

2.Druga to ewidencja stwowarzyszeń zwykłych, która wynika wprost z ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw a także Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 maja 2016 r. Ustawa ta nakłada na stowarzyszenia zwykłe działające do tej pory, obowiązek ponownego złożenia wniosku o wpis do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Tworzenie nowo zakładanych stowarzyszeń zwykłych również będzie przebiegało według nowej formuły. W tej ewidencji znajdują się tylko te nowo utworzone lub ponownie zarejestrowane stowarzyszenia zwykłe.

autor: Zbigniew Kowalski, data: 2015-12-22

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09