Kalendarz

Poniedziałek 27 Marca 2017

Imieniny

Imieniny: Ernesta, Jana, Lidii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 11147132 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Gmina Wieczfnia Kościelna

Adres: Urząd Gminy w Wieczfnia Kościelna
06-513 Wieczfnia Kościelna
tel: +48 (23) 654 00 04
fax: +48 (23) 654 00 50
strona www:

http://www.bip.wieczfnia.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1
e-mail: mailto:wieczfnia_koscielna@gminy.pl


Gmina Wieczfnia Kościelna położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim w makroregionie Nizin Północno-Mazowieckich. Obszar gminy to 119,8 km2, który podzielony został na 24 sołectwa. Na terenie gminy zamieszkują 4.209 osoby. Jest to region typowo rolniczy, w którym użytki rolne stanowią 77,8 % powierzchni (tj. 9.321 ha).
W gminie dominuje jednostajny krajobraz z naprzemiennie ułożonymi polami i łąkami. W północnej i wschodniej części gminy występują zwarte kompleksy leśne, stanowiące ok. 16 % powierzchni.
Gmina Wieczfni Kościelnej zaliczana jest do ekologicznie najczystszych regionów województwa mazowieckiego. Jest to zarówno efektem zdecydowanie rolniczego charakteru gospodarki, jak i proekologicznej strategii rozwoju, przyjętej i realizowanej od lat przez lokalne władze samorządowe. Aktualnie trwają prace przy modernizacji wysypiska śmieci. W trakcie opracowania jest również wstępny projekt gazyfikacji gminy.
Na terenie gminy znajdują sie obszary chronionego krajobrazu, a część gruntów wsi Windyki, leżące nad rzeką Orzyc, włączono do rezerwatu fauny „Ostrówek”.
Pod względem infrastruktury technicznej gmina należy do czołówki w województwie. W latach 1992-98 wybudowano sieć wodociągową o długości 96 km, do której podłączono 755 gospodarstw. Jest to najwyższy wskaźnik zwodociągowania w województwie.
Również w dziedzinie telefonizacji gmina zajmuje wysokie miejsce - co drugie gospodarstwo ma podłączony telefon.
Opracowana została długoterminowa koncepcja rozwoju szkolnictwa, której konsekwencją jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej
Nowa placówka, zaprojektowana na miarę XXI wieku, wyposażona jest w wielofunkcyjną halę sportową.
Działalność oświatowa prowadzona jest w 4 szkołach podstawowych oraz w 2 jednostkach filialnych
Na podkreślenie zasługuje dbałość władz lokalnych o zabytki - z dużą pieczołowitością przeprowadzono remont unikalnego dworku, położonego w Uniszkach Zawadzkich.
Świadectwem rozwoju tych ziem są także obiekty sakralne położone w miejscowościach:
- Kuklin - znajduje się tu kaplica filialna rzymsko-katolicka p.w. Św. Anny,
datowana na II połowę XVII wieku.
- Wieczfnia Kościelna z kościołem p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, wybudowany
w stylu neogotyckim.
- Grzebsk - znajduje się tu kościół p.w. Św. Leonarda oraz kaplica usytuowana obok grodziska
pochodzącego z początków XII wieku.
Historycznie ukształtowany układ osadniczo-drogowy spowodował szczególny rozwój miejscowości położonych przy głównym szlaku komunikacyjnym Warszawa-Gdańsk, gdzie powstają obiekty towarzyszące szlakom turystycznym.
W rejonie miejscowości Uniszki Zawadzkie przy trasie E-7 znajduje się Mauzoleum Żołnierzy Września 1939 r. i Pomnik Piechura.
Gmina dotychczas była w minimalnym stopniu uprzemysłowiona. Ostatnie lata zaowocowały znaczącymi inwestycjami w sferze produkcji przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa płodów rolnych oraz przetwórstwa drzewnego.
Do wiodących przedsiebiorstw gminy należą:
-Zakład Przetwórstwa Rolno-Spozywczego w Uniszkach Cegielnia – przetwórstwo spożywcze
-Firma ,,Hermer’’ - produkcja kołder
-Zakład ,,Akma’’ w Wieczfni – produkcja parkietu

Ogółem, na terenie gminy, działalność gospodarczą prowadzi 181 podmiotów gospodarczych.
Władze gminy duży nacisk kładą na modernizację dróg, szczególnie na ich utwardzanie. Na rozwój infrastruktury technicznej znaczny wpływ wywarła modernizacja drogi wojewódzkiej Mława-Janowo, wzdłuż której wybudowane zostały chodniki oraz kolektor ściekowy. Do każdej miejscowości w gminie prowadzi droga o nawierzchni bitumicznej.

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09