Kalendarz

Piątek 24 Marca 2017

Imieniny

Imieniny: Katarzyny, Marka, Gabriela

Licznik odwiedzin

Jesteś: 11142044 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Gmina Szreńsk

Adres: Urząd Gminy w Szreńsku
06-550 Szreńsk, pl.Kanoniczny 10
tel: +48 (23) 653 40 38
fax: +48 (23) 653 41 20
 strona www: www.szrensk.com.pl
 e-mail: szrensk@szrensk.com.plHistoria Szreńska, położonego w północno – wschodniej części Niziny Mazowieckiej, nad rzeką Mławką, sięga XII wieku. W roku 1383 osada otrzymuje prawa miejskie, jednak nazwa Szreńsk przyjęła się dopiero pod koniec XV wieku. Miasto stanowi własność Szreńskich aż do połowy XVI wieku. Obecnie można oglądać ruiny zamku, zbudowanego przez ten ród, usytuowanego na wzgórzu za miastem. Do dzisiaj z zabytków przetrwał gotycki kościół parafialny oraz dawny ratusz.
Dzisiejszy Szreńsk jest siedzibą lokalnych władz samorządowych, liczy około 1500 mieszkańców. Jest to region o charakterze rolniczym. Dla większości mieszkańców gminy Szreńsk to właśnie rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania.
Gmina Szreńsk położona jest przy ważnej trasie komunikacyjnej Mława-Płock. Zajmuje powierzchnię 10936 ha liczy 4782 mieszkańców i składa się z 24 sołectw Użytki rolne zajmują 80 % powierzchni, co określa rolno-przemysłowy kierunek rozwoju gospodarki lokalnej.
Wiodącą dziedzinę w rozwoju gminy stanowi rolnictwo. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych oraz braku dużych zakładów przemysłowych. Dominują gleby średniej jakości.
Jakość gleb sprawia, że głównymi uprawami są: żyto, jęczmień, owies i ziemniaki. W hodowli dominuje tucz trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz prowadzona jest specjalizacja w zakresie produkcji jajczarsko-drobiarskiej.
Najwiekszym zakładem jest Fabryka Kabli „TECHNOKABEL” oraz ubojnie trzody chlewnej i bydła. Pozostałe zakłady spełniają funkcje usługowe.

Gmina Szreńsk posiada:
- korzystny układ i stan dróg przebiegających przez jej teren.
- 73 % zwodociągowania w Gminie
- wybudowaną nowoczesną gminną oczyszczalnię ścieków i kanalizacji w Szreńsku o przepustowości 200 m3/dobę oraz I etap kanalizacji o długości 800 m.
- unormowaną gospodarkę odpadami stałymi: wybudowane w 1996 roku gminne wysypisko odpadów komunalnych w Miączynie Dużym wraz z zapleczem do segregacji odpadów
- zakładową oczyszczalnię ścieków w Fabryce Kabli „TECHNOKABEL”
- znaczne zasoby wód głębinowych
- zagospodarowany teren po GS „SCh”, gdzie obecnie znajduje się duży skład opałowy i materiałów budowlanych oraz piekarnie
- tereny uzbrojone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne i zakłady przemysłowe
- zabytkowy kompleks parkowy
Zdaniem władz samorządowych gminy Szreńsk stworzone zostały dobre warunki poprzez rozwój infrastruktury do tworzenia małych i większych przedsiębiorstw, szczególnie o charakterze przetwórczym, bazujących na surowcach wytwarzanych w gminie (przemysłowo-spożywczy). Potencjalny inwestor może liczyć na pomoc z naszej strony, np. wskazanie terenów do budowy lub wykorzystania obiektów własności Agencji Rolnej Skarbu Państwa oraz ulgi podatkowe.
Celem powiększenia atrakcyjności gminy dla celów przemysłowo-produkcyjnych planuje się też kontynuowanie budowy następnych etapów sieci kanalizacji ściekowej. W latach następnych planuje się zwodociągowanie pozostałych wsi oraz modernizację i budowę dróg o nawierzchni bitumicznej.

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09