Kalendarz

Poniedziałek 27 Marca 2017

Imieniny

Imieniny: Ernesta, Jana, Lidii

Licznik odwiedzin

Jesteś: 11147131 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Gmina Mława

Adres: Urząd Miasta Mława
06-500 Mława, ul.Stary Rynek 19
tel: +48 (23) 654 33 82
fax: +48 (23) 654 36 52
e-mail: info@mlawa.um.gov.pl
internet: http://www.mlawa.um.gov.pl/index-2.htmlGmina Mława jest gminą miejską. Mława jest miastem powiatowym położonym w północnej części województwa Mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Liczy ponad 30 tys. mieszkańców oraz zajmuje powierzchnię 34,86 km2.

W podziale fizyczno -geograficznym położenie geograficzne charakteryzuje się przynależnością do makroregionu Nizin Środkowopolskich (dokładnie: północno -wschodnia część Niziny Północnomazowieckiej).

Północnomazowiecka Nizina stanowi najbardziej wysuniętą na północ część Nizin Środkowopolskich, w skład których wchodzą między innymi Wzniesienia Mławskie na których położone jest miasto Mława. Rzeźba terenu wzniesień jest urozmaicona licznymi kemami i wałami morenowymi. Geograficzne położenie miasta:

20o 23’ długości geograficznej wschodniej,
53o 07’ szerokości geograficznej północnej.

Najwyżej położony punkt o wysokości 180 m n.p.m. znajduje się w północno – zachodniej części miasta, zaś najniższy obszar występuje w południowej części miasta, w dolinie rzeki Seracz i wynosi 135 m n.p.m.

W II połowie XIV wieku powiat mławski wchodził w skład Ziemi Zawkrzeńskiej, natomiast prawa miejskie osada otrzymała w roku 1429. Miasto zaczyna się prężnie rozwijać. W XVI wieku w Mławie jest już zlokalizowana komora celna, przynosząca najwyższe dochody na całym Mazowszu. W XVIII w jest ośrodkiem handlu zbożem, wełną i rybami. Mimo wielkich zniszczen poniesionych w wyniku I i II wojny światowej miasto Mława jest aktualnie ważnym ośrodkiem handlowym, przemysłowym oraz kulturalnym.

W chwili obecnej miasto stanowi ważny węzeł komunikacji drogowej i kołejowej, dzięki przebiegającej tędy drodze krajowej Warszawa - Gdańsk oraz linii kolejowej łączącej stolicę z Wybrzeżem.

Miasto posiada korzystne warunki do dalszego rozwoju gospodarczego.W okresie przemian ustrojowych po 1989r. miasto zrealizowało wiele inwestycji infrastrukturalnych. Posiada pełną infrastrukturę techniczną, socjalną, edukacyjną i korzystne warunki do inwestowania. Stworzono odpowiednie warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zewnętrznych inwestorów oraz kontrahentów. Mława dysponuje atrakcyjnymi w pełni uzbrojonymi terenami pod działalność gospodarczą oraz pod budownictwo jedno i wielorodzinne. Posiada również do zagospodarowania obiekty po upadłych zakładach przemysłowych.

Na terenie miasta mieści się wiele instytucji i organizacji sprzyjających dzialalności gospodarczej (oddziały urzędów państwowych, banki, biura notarialne, agencje ubezpieczeniowe, posterunek celny, itp. )   

Transport kołowy
Przez Mławę przebiegają:

droga krajowa Nr 7, łącząca południową Polskę z północną

drogi wojewódzkie:

nr 544 Brodnica -Działdowo -Mława-Przasnysz
nr 563 Rypin - Żuromin- Mława
nr 615 Mława - Ciechanów

drogi powiatowe :

nr 351 Szreńsk - Mława
nr 303 Turza - Krępa - Lewiczyn - Mława
nr 312 Mława - Windyki - Wieczfnia
nr 320 Mława - Dębsk - Dzierzgowo
nr 352 Turza - Łomia - Mława
inne drogi o znaczeniu lokalnym

Drogi
Długość dróg krajowych - 6 km
Długość dróg wojewódzkich - 9,3 km
Długość dróg powiatowych - 26 km
Długość dróg miejskich - 70 km

Transport kolejowy
Przez miasto przebiega główny, zelektryfikowany szlak kolejowy Warszawa - Gdańsk, będący częścią magistrali europejskiej E-67 Gdańsk - Wiedeń.

Transport lotniczy
Najbliższe lotniska w okolicach Mławy:
Warszawa - 135 km
Olsztyn - 90 km
Szczytno - 80 km
Przasnysz - 30 km

Powierzchnia gruntów w ha (%):
Użytki rolne – 1881 ha (54%)
w tym: grunty rolne – 1474 ha
sady – 18 ha
łąki trwałe - 186 ha
pastwiska trwałe – 80 ha
grunty rolne zabudowane - 118 ha
rowy – 5 ha
Użytki leśne i zadrzewione i zakrzewione – 838 ha (24%)
Tereny zabudowane i zurbanizowane – 726 ha (21%)
w tym: tereny mieszkalne – 427 ha
tereny przemysłowe – 4 ha
inne tereny zabudowane 0 4 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane – 10 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 19
drogi – 188 ha
koleje – 73 ha
inne – 2 ha
Grunty pod wodami – 5 ha
w tym: powierzchniowymi płynącymi – 5 ha
Użytki ekologiczne – 0 ha
Nieużytki – 32 ha
Tereny różne – 4 ha  

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09