Kalendarz

Wtorek 25 Lipca 2017

Imieniny

Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 11359991 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Lokalna kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Lekarzu Ty też możesz pomóc!”.

Ruszyła lokalna kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Lekarzu Ty też możesz pomóc!”.  

Celem tej Kampanii jest upowszechnienie wśród pracowników ochrony zdrowia  oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie informacji na temat bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obowiązuje od 1 sierpnia 2010 r.) zaświadczenie lekarskie jest jedną z form pomocy, udzielanej osobom doświadczającym przemocy domowej. Wydanie zaświadczenia lekarskiego ma duże znaczenie dla skutecznej pomocy  tymże osobom. Nie tylko obdukcja lekarska może stanowić materiał dowodowy w sprawach związanych z uszkodzeniem ciała dokonanym przez sprawcę domowej przemocy. Takim dowodem może być również zaświadczenie lekarskie. Jest to ogromne ułatwienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, ponieważ wykonanie obdukcji lekarskiej jest płatne. Bezpłatną obdukcję wykonuje się jedynie na zlecenie organu prowadzącego postępowanie w danej sprawie, a więc prokuraturę lub sąd. Zaświadczenie lekarskie jest zaś bezpłatne i może stanowić dowód w sprawach związanych z uszkodzeniem ciała związanym z przemocą w rodzinie. Wzór zaświadczenia lekarskiego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Obowiązuje ono od 29 października 2010 r.

Istotne  jest, aby bezpośrednio po akcie przemocy domowej, osoba pokrzywdzona mogła uzyskać zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych          z użyciem przemocy w rodzinie. Zaświadczenie takie obecnie zobowiązany jest wydać każdy lekarz do którego pokrzywdzony się zgłosi.

Na potrzeby lokalnej  kampanii został opracowany plakat, który został przesłany do wszystkich placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu mławskiego. Ponadto, Starosta Mławski i Powiatowy Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowali do lekarzy pismo z prośbą o  współpracę w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie polegającą na wszczynaniu procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawaniu bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Kampania realizowana jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy       w Rodzinie oraz Ochrony Ofiara Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

 

 

 

 

Szkoła dla Rodziców

 • Ruszają zajęcia Szkoła dla Rodziców

   

         Szkoła do Rodziców jest programem spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi  i młodzieżą.

  Dziecko jest integralną częścią rodziny. Jeśli cały rodzinny system źle funkcjonuje tzn., że dziecko „idzie w złą stronę”. Zdarza się, że rozmawiamy z dziećmi przyjmując autorytarną postawę rodzicielską. Wtedy nasze słowa wpadają dziecku jednym uchem, a drugim wypadają. Nasza energia wtedy idzie na to, aby dzieci nas słuchały. Niestety tak się nie dzieje.  Taki rodzaj komunikacji nie jest satysfakcjonujący zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Rodzice doskonale to wiedzą i cierpią z tego powodu. Szukają sposobu realnego wpływu na swoje dzieci.

  Rodzice swoją postawą i zachowaniem często osłabiają pozytywne więzi z dzieckiem. Bardziej niż dobre relacje w rodzinie liczą się dobre stopnie lub czysty pokój. Dzieci nie maja szansy na to, aby się wypowiedzieć, tracą przy tym poczucie bezpieczeństwa. Bądźmy dla swoich dzieci liderami, nie zarządcami. Aby zrozumieć dziecko starajmy się wejść w jego położenie, w ten sposób poprawimy stosunki miedzy rodzicem a dzieckiem.

  Na te i wiele innych pytań rodzice znajdą odpowiedz podczas warsztatów SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać                   i wymagać.

  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

  Jego celem jest nauka nie tyle „metod", co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzona jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2020.

  Pierwsze spotkanie dla osób zainteresowanych  odbędzie się 12 kwietnia 2017r.                o godz. 17.00 w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

  Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów zatrudnionych w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie.

  Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

                                            Zapraszamy na zajęcia

   

Konferencja pn . „Dobro dziecka. Razem przeciw przemocy w rodzinie”

W dniu w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6. Odbędzie się konferencja  pn . „Dobro dziecka. Razem przeciw przemocy w rodzinie” organizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Konferencja poświęcona jest problemowi przemocy wobec dzieci. Temat spotkania jest wynikiem pracy pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, pracy członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a  także rozmów prowadzonych z przedstawicielami służb i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

Coraz częściej w pracach z rodzinami  pojawia się temat przemocy wobec dziecka, w tym zaniedbywania. Zdarza się, że z rodziną pracuje kurator, asystent rodziny, pracownik socjalny, psycholog, pedagog a sytuacja w rodzinie nie poprawia się. Co robić w takiej sytuacji? Jak pomóc dziecku? Prelegentem na konferencji będzie: Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Konferencja skierowana jest do osób pracujących z dzieckiem i rodziną (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów, pedagogów, członków zespołów interdyscyplinarnych, policjantów i  jest organizowana w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA

      Powiat Mławski po raz kolejny włącza się w międzynarodową kompanię społeczną na rzecz eliminowania przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Ta międzynarodowa kampania upamiętnia tragiczne wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku,           w Montrealu. Tego dnia, 25- letni Marc Lepine, uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski wkroczył do budynku Ecole Politechnique, celując i strzelając do kobiet. Zabił 14 studentek, bo jak twierdził, kobiety nie są godne uczęszczania na uczelnie techniczne.

To wyjątkowo przejmujący przykład przemocy, pamiętajmy jednak, że tragedie kobiet rozgrywają się każdego dnia za zamkniętymi drzwiami domów, w których kobiety są bite, poniżane, zastraszane i izolowane.

Kampania Biała Wstążka została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim     do nich skierowana. Ma na celu dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy, to podstawowy cel kampanii. Niezwykle ważna jest także reakcja świadków przemocy. Ukrywanie czy lekceważenie takich zdarzeń, to świadome skazywanie ofiary na dalsze cierpienie.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.
 

Przyłącz się do akcji ! Umieść w widocznym miejscu biała wstążkę przypiętą do ubrania.

 

Promuj ideę i hasło: „Mężczyzna kocha, szanuje, nie bije!”

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Organizatorem kampanii „Biała Wstążka" na terenie powiatu mławskiego jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, Komenda Powiatowa Policji w Mławie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Do tegorocznej kampanii włączają  się także zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy działające na terenie powiatu mławskiego, uczniowie szkół z terenu powiatu oraz młodzież z klas policyjnych Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie.

AKCJĘ HONOROWYM PATRONATEM OBJĄŁ STAROSTA MŁAWSKI WŁODZIMIERZ WOJNAROWSKI. PATRONAT MEDIALNY RADIO 7

W dniu  25 listopada organizatorzy kampanii wraz z młodzieżą rozdawać będą symboliczne białe wstążki, które wzorem lat ubiegłych wręczane będą m.in. urzędnikom, pracownikom instytucji, dziennikarzom, studentom, mieszkańcom powiatu. Ponadto, w tym dniu będą rozdawane informatory na temat przemocy w rodzinie z wykazem miejsc, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć wsparcie.

autor: Joanna Tańska, data: 2016-11-24

Rusza V edycja „Bezpiecznej Mławianki ”

Rusza V edycja  „Bezpiecznej  Mławianki ”

Zgodnie z obietnicą, rusza V edycja autorskiego programu profilaktycznego mławskiej policji pod nazwą „Bezpieczna Mławianka”. Kurs samoobrony dla kobiet, połączony z zajęciami warsztatowymi jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są od dziś do 10 listopada br. Kurs potrwa do 20 grudnia.

Organizatorem  już drugiej w tym roku edycji lokalnego programu, skierowanego do wszystkich mieszkanek powiatu jest Starosta Mławski, Komenda Powiatowa Policji w Mławie oraz Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. Poprzednie edycje programu spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem mieszanek – jest to zatem najlepsza rekomendacja.  Kursantki pod okiem instruktora i trenera personalnego trenować będą  proste i skuteczne techniki samoobrony.

V edycja będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ specjalnie dla pań zaplanowano warsztaty prowadzone przez terapeutę pt. „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”. Największy ciężar wychowawczy spoczywa bowiem najczęściej na mamach. W wychowaniu łatwo jednak popełnić błąd - jak go uniknąć, jak nie stracić cierpliwości, jak mądrze wychowywać ? …. Bezpieczne Mławianki otrzymają odpowiedź na te i wiele innych pytań.

W planie kursu już tradycyjnie będą także zajęcia  z dziedziny prewencji kryminalnej oraz spotkanie z funkcjonariuszami straży pożarnej. Strażacy uczyć będą panie działania            w miejscu wypadku drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Udział w kursie pozwala na przełamanie psychicznych barier przed obroną oraz wyćwiczenie prostych techniki samoobrony.  Zapisy uczestniczek   do V edycji programu potrwają do 10 listopada, lub do wyczerpania miejsc. Z uwagi na bezpieczeństwo, w  kursie może wziąć udział maksymalnie 24 panie. Wszystkie panie, na czas trwania kursu, zostaną bezpłatnie ubezpieczone.

 

Współorganizatorem V edycji programu jest Burmistrz Miasta Mława, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Mławska Hala Sportowa, Komenda Powiatowa PSP w Mławie oraz Akademia Sztuk Walki Senshi.  Zajęcia z technik samoobrony poprowadzi doświadczony trener oraz funkcjonariusz  mławskiej policji,  Artur Możdżonek - 2 Dan Taekwondo ITF.  Pełen plan szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KPP w Mławie.

 

Co zrobić, by wziąć udział w kursie i dołączyć do grona Bezpiecznych Mławianek  ? - Zgłoś swój udział, dzwoniąc pod numer  23 654 72 66, kom. 506 890 706

-  Spiesz się, liczy się bowiem kolejność  zgłoszeń.

-  Nie zastanawiaj się „Czy dasz radę” – bo dasz sobie radę !

-  Jeśli udało Ci się zarejestrować , przyjdź na inauguracje i wypełnij  kartę zgłoszeniową.

 

 W  V edycji kursu mogą wziąć udział wyłącznie panie, które do tej pory nie uczestniczyły w programie „Bezpieczna Mławianka”. Zgłoszenia przyjmowane są  w dni robocze, w godz. od 8:00 – 16:00  w dniach  7-10.11.2016 r.

 

Spotkanie inaugurujące kurs odbędzie się 15 listopada 2016 r., o godz. 17:30 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

 

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia

Superwizja

Superwizja

Bezpieczna Mławianka

W dniu 16 maja 2016r. Bezpieczne Mławianki wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Panie uczyły się udzielania pierwszej pomocy, wzięły także udział w specjalnie dla nich przygotowanej akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia drogowego. Realizmu całej akcji dodawały strugi deszczu.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13217597_700407566765582_2458035869366919226_o.jpg13198473_700405813432424_50419284843622513235295_700405613432444_45714677288967713243979_700406563432349_573966866513800

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09